Encyklopedia

Wydobycie

Indie

Indie

Pierwsze diamenty spoczęły w ręku człowieka w VII wieku p.n.e. w Indiach. Ten kraj aż do osiemnastego wieku n.e. trzymał monopol na wydobycie diamentów.

Borneo

Borneo

Kopalnie Borneo są znane od wielu stuleci, lecz nie prowadzono na terenach diamentonośnych intensywnych metod wydobycia.

Brazylia

Brazylia

Złoża diamentów w Brazylii zostały odkryte całkiem przypadkowo. W 1725 r przedstawiciel rządu Portugalii wizytując kopalnie złota zainteresował się kamieniami wykorzystywanymi jako fanty do gry w karty.

Angola

Angola

Kamienie angolańskie są bardzo dobrej jakości jubilerskiej. Występują one na północ­nym- zachodzie wzdłuż linii brzegowej i wydobywa się je z bardzo bogatych złóż aluwialnych oraz z lejów kimberlitowych.

Botswana

Botswana

Mimo trudnych warunków geograficznych w Botswanie prowadzono badania geologiczne, co do­prowadziło do odkrycia złóż diamentów i zbudowania przez korporację De Beers kopalni Orapa.

Ghana

Ghana

W Ghanie złoża diamentów to złoża wtórne aluwialne, a same diamenty datowane są na 2 mld lat. Są one usytuowane wzdłuż rzeki Birim.

footer-image

© 2024 DiamondsLab. All Rights Reserved.