Encyklopedia

Wydobycie

Ghana

Ghana

W Ghanie złoża diamentów to złoża wtórne aluwialne, a same diamenty datowane są na 2 mld lat. Są one usytuowane wzdłuż rzeki Birim.

Pierwszym odkrywcą stanowisk diamentów był A.E. Kitson eksploatujący niewielkie pola diamentowe od 1919 roku. Produkcja rosła bardzo szybko od 66 000 karatów w 1933 do 3 000 000 karatów w 1958 roku. Jednak dalsze niekorzystne posunięcia rządowe ograniczyły produkcję, która spadła do 200 000 karatów w chwili obecnej. Oprócz diamentów jubilerskich wydobywa się diamenty przemysłowe w ilości ok.700 000 karatów rocznie. Firmą, która jest zaangażowana w wydobycie kamieni w Ghanie jest firma amerykańska Lazar Kaplan International.

footer-image

© 2024 DiamondsLab. All Rights Reserved.