Encyklopedia

Wydobycie

Botswana

Botswana

Mimo trudnych warunków geograficznych w Botswanie prowadzono badania geologiczne, co do­prowadziło do odkrycia złóż diamentów i zbudowania przez korporację De Beers kopalni Orapa.

W roku 1885 Wielka Brytania utworzyła w Afryce państwo Beczuanaland, oczywiście pod swo­im protektoratem. Państwo to uzyskało autonomię w 1961, a w roku 1966 niepodległość i przyjęło nazwę Botswana. Botswana posiada obszar 581,7 tys. km2 z zaludnieniem 3 osób na kilometr kwa­dratowy. Położona w kotlinie Kalahari, jest krajem o równinnej powierzchni, pokrytej głównie cier­nistymi sawannami i suchymi stepami. W kopalni Orapa pozyskuje się diamenty dobre jakościowo SI-VVS w ilości 8% całkowitej produkcji, 50% to kamienie słabe, reszta to kamienie przemysłowe. Inną ważną kopalnią Botswany jest kopalnia Jwaneng. Jest ona utworzona na trzech małych lejach na niedużej głębokości dochodzącej do 45 m. Wydobycie diamentów z tej kopalni plasuje się na poziomie 9 mln karatów rocznie i stale rośnie. Jedna czwarta kamieni wydobywanych to kamienie drobne (do 0,5 karata) . Z większych kamieni odnotowanych w historii tej kopalni to diament o masie 446 karatów. Rozwój kopalni Botswany przebiega bardzo intensywnie, co ilustrują liczby określające wydo­bycie. I tak w roku 1989 produkcja diamentów to 600 000 karatów rocznie, w 1990 wzrasta ona do 9 mln karatów, w 1994 15,5 mln. Najnowsze dane z roku 2003 mówią o 19,7 mln karatów wydo­bywanych diamentów jubilerskich. Stanowi to czwartą część produkcji światowej. Źródło tak do­brych kamieni to głównie kimberlity, z których ogólnie uzyskuje się 10% dużych bardzo dobrej jakości kamieni jubilerskich, 15% mniejszych kamieni, 55% kamieni wykorzystywanych przez szli­fiernie hinduskie, i 20% kamieni „boart”. Wydobycie prowadzi firma o nazwie Debswana (50% udziałów ma rząd, 50% firma De Beers), natomiast sortowaniem i wyceną surowca zajmuje się rządowa jednostka Botswana Diamond Valuing Company. Na terytorium Botswany prowadzone są dalsze badania m.in. w okolicy Martins Drift przez Tswapong Mining Company, która odkryła pięć mniejszych lejów kimberlitowych z których produkcja ruszy za cztery lata. Kompania De Beers po uzyskaniu dalszych licencji na badania geologiczne wspólnie z przedsiębiorstwem Falconbridge rozpoczęła pracę na pustyni Kalahari w okolicach Gope. Projekt GO 25 obejmuje nie tylko utwo­rzenie kopalni, ale głównie znalezienie sposobu wydobycia diamentów, z zachowaniem naturalnego środowiska. Do tej pory badania te pochłonęły 80 mln. $.

footer-image

© 2024 DiamondsLab. All Rights Reserved.