Encyklopedia

Wydobycie

Wybrzeże Kości Słoniowej

Wybrzeże Kości Słoniowej

Pierwsze odkrycia diamentów w tym kraju pochodzą z roku 1928, jednak dopiero po za­kończeniu drugiej wojny światowej powrócono do rozpoczętych prac geologicznych.

W skałach prekambryjskich zidentyfikowano obecność diamentów. Grupa Watson zajęła się dalszą eksploata­cją diamentów, a ich produkcja to ok. 400 000 karatów rocznie. Złoża diamentów o pochodzeniu aluwialnym są usytuowane niedaleko rzeki Bouri w kopalni Tortiya. Znajdowane tam diamenty są wprawdzie drobne, ale bardzo dobrej jakości. Diamenty wydobywa się również w kopalnia Seguela w regionie Bobi. Występujące tam diamenty są większe - 0,1 – 5 karatów, ale słabsze zarówno jeśli chodzi o czystość jak i kolor. Przeważają diamenty brązowe. Produkcja roczna jest bardzo zmienna od 150 000 karatów rocznie z okolic Seguela przez 450 000 karatów z Tortiya aby powrócić w roku 2000 do wielkości 300 000 karatów łącznie z obydwu kopalni. Wydobycie diamentów na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest kontrolowane przez jednostkę rządo­wą Sodemi.

footer-image

© 2022 DiamondsLab. All Rights Reserved.