Encyklopedia

Wydobycie

Liberia

Liberia

Krajem, który niestety zajmuje się przemytem diamentów jest Liberia. Jej produkcja roczna z własnych złóż to ok. 200 000 karatów rocznie.

Statystyki biur eksportujących diamenty z Liberii określają wielkość eksportu na ponad 1 mln karatów rocznie. Kamienie te pochodzą głów­nie z krajów objętych wojnami domowymi, lub z nielegalnych kopalni sąsiadujących państw Gwi­nei czy Sierra Leone. Niskie wydobycie diamentów ze złóż liberyjskich jest związane z ich usytuowaniem. Cały kraj leży w strefie klimatu gorącego i wilgotnego, wskutek czego pokrywa go bujna roślinność tropikalna- wilgotne lasy równikowe i sawanny leśne. Znajdujące się tam złoża diamentów są trudno dostępne dla eksploatujących je firm.

footer-image

© 2022 DiamondsLab. All Rights Reserved.