Aktualności

Udział w Konferencji międzynarodówek IGC Moskwa 2007
15 lipiec 2009

Udział w Konferencji międzynarodówek IGC Moskwa 2007

W lipcu 2007 autorka uczestniczyła w konferencji miedzynarodowej w Moskwie. Brała też udział w ekspedycji naukowej do kopalni Mir i Internationalnaja.

Konferencja gemmologiczna została zorganizowana przez Rosyjską Akademię Nauk; Instytut Geologii, Mineralogii i Petrografii; Rosyjskie Towarzystwo Mineralogiczne; Rosyjskie Towarzystwo Gemmologiczne ;Kompanię ALROSA; holding „Synthetic Crystals” Moskwa; laboratorium GIA (Stany Zjednoczone). Jakutski okręg diamentowy został odkryty w latach 50 poprzedniego wieku. Do dnia dzisiejszego jest poznanych około 1000 kimberlitów, a wśród nich 150 lejów kimberlitowych zawiera diamenty. Natomiast ze względów ekonomicznych do dalszej eksploatacji zostało zaklasyfikowanych tylko 20 kimberlitów. Miasto Mir jest ważnym miejscem związanym z przemysłem diamentowym w Rosji. W skład kombinatu Mir (Mirnnskij GOK) wchodzi kopalnia „Mir”, kopalnia „Dacznyj”, kopalnia „Internationalnaja”, oraz kopalnie aluwialne na rzece Ireliach. Poszczególne kopalnie zostały usadowione na kimberlitach. Są to kopalnie otwarte ( Mir, Internationalnaja, Dacznaja),jak również kopalnie podziemne (Internationalnaja). W mieście Mir konieczne było zorganizowanie fabryk, potrzebnych do odzysku diamentów ze skał kimberlitowych przesyłanych z kopalni, oraz cała baza maszynowa mająca za zadanie utrzymanie w dobrym stanie całego sprzętu transportowego i wydobywczego. W kopalni Mir w 2001r przekroczono głębokość wydobycia 525m w otwartym kimberlicie. Przez 44 lata okresu wydobywczego wartość pozyskanych diamentów w tej kopalni przekroczyła 17 mld $. Kopalnia Mir obecnie przygotowuje się do uruchomienia podziemnego wydobycia. Pierwsza kopalnia podziemna w tym rejonie została uruchomiona w 1999r przy kimberlicie Internationalnaja. Jest ona oddalona od miasta o około 20 km. Należy zaznaczyć iż jest to bardzo bogate złoże, dające 85% całej produkcjji kombinatu Mir. W 2003r dane statystyczne kopalni podają iż przerobiono ok. 500 tysięcy ton skały. Sprzęt górniczy będący na wyposażeniu kopalni sprowadzany jest ze Szwecji, Austrii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.Odkryty lej kimberlitowy nie jest całkowicie wyeksploatowany i po przeprowadzeniu badań geologicznych w 2003 roku zadecydowano o ponownym wydobywaniu skał diamentonośnych w kopalni Internationalnaja. Uruchomienie produkcji nastapiło w 2005r. Badania geologiczne i analiza ekonomiczna wykazał również iż kopalnia Dacznaja nie jest całkowicie wyeksploatowana, jak również rozbudowuje się „Wodowazdielennyje galeczniki”. Na rzece Ireliach skonstruowano nową dragę nr 203ułatwiającą ekstrakcję diamentów.W trudnych warunkach tajgi rosyjskiej bardzo istotną sprawą jest też konstrukcja dróg dojazdowych. Diamenty pozyskiwane w kopalni Mir to w większości oktaedry, a jedne z większych to Leonid Wasiliew - o masie 54,05 ct wydobyty w fabryce nr 3- 08.04.2001r Aleksandr Szkadow – o masie 51,56 ct wydobyty 28.05.2001r też w kopalni Mir Prezydent – o masie 79,90 ct znaleziony w kopalni Internationalnaja 02.03.2002r. Pierwsze odkrycia diamentów na Syberii związane jest z wyprawa naukową z 1950r tzw. „ekspedycji amakinskiej” mającej na celu poznanie mineralogii i krystalografii jakutskich diamentów. Na czele ekspedycji stał N.A.Bobkow ,a z jego imieniem na zawsze będzie związana historia występowania diamentów na platformie syberyjskiej. Ciekawą rzeczą jest to iż na Syberii w poszukiwaniu minerałów pracowało dużo kobiet – geologów jak np. Papugajewa, z której nazwiskiem zwiazany jest okręg Zarnica gdzie zlokalizowano kimberlit o tej samej nazwie. Wychodnie lejów kimberlitowych w okręgu Mir, na szczęście dla pracujących tam geologów, wychodziły na powierzchnię co ułatwiło ich lokalizację. W innych miejscach np. okręgu Udacznaja czy Aikhał kimberlity i ich wychodnie są spotykane pod powierzchnią ziemi na głębokości od 40 – 70m. Korporacja Alrosa sortuje pozyskane diamenty ze swoich kopalni w specjalnie utworzonych centrach sortowania zarówno w mieście Mir jak i w Moskwie. Prowadzi sie również kompleksowe badania surowca diamentowego z punktu widzenia krystalografii, mineralogii, ciekawych form krystalograficznych i statystycznie częstości ich występowania. W mieście Mir utworzono muzeum mineralogiczne o bardzo bogatych zbiorach. Na szczególną uwagę zasługują skatalogowane kolekcje kimberlitów i towarzyszących im skał z prawie wszystkich miejsc diamentonośnych platformy syberyjskiej.

footer-image

© 2021 DiamondsLab. All Rights Reserved.